Title Image

Verslag 2009 (14)

Verslag 2009 (14)

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Er is in sportieve en goede sfeer gezeild, we hadden prachtig weer en voldoende uitdagingen. Er is weinig schade gevaren en er hebben zich weinig persoonlijke incidenten voorgedaan.
Er verschenen maar liefst 81 zeilers aan de start, waarvan 68 zeilers de wedstrijd hebben uitgezeild en nog eens 7 zeilers hun logboek hebben ingeleverd met minder dan 200 gevaren mijlen door de lichte omstandigheden.

Omdat de verwachting was dat de wind op de derde dag zou afnemen, hebben veel zeilers hun best gedaan zoveel mogelijk mijlen de eerste dagen te verzeilen. Veel rust werd daardoor opgenomen aan het eind van de wedstrijd. De enkelingen die minder dan de reglementaire rust hadden opgenomen, hebben daarvoor veel strafpunten gekregen, omdat de organisatie van mening is dat het nemen van te weinig  rust ontmoedigd moest worden. Die overtuiging had Jan Luijendijk en is overgenomen door het bestuur van de Stichting 200 Myls ‘SOLO’.

Door de relatief lichte omstandigheden heeft de snelste boot een gemiddelde snelheid van 6,6 knopen gehaald. In vorige jaren is dat wel eens 7,4 knopen geweest. De boot die de wedstrijd heeft uitgezeild met de laagste gemiddelde snelheid deed daar twee maal zo lang over met een gemiddelde snelheid van slechts 3,3 knoop. Die heeft dus een twee maal zo lange wedstrijd verzeild!

De volgende prijzen zijn uitgereikt:

De Line Honours prijs werd uitgereikt aan de zeiler die het eerste finishte bij de laatste boei en in zijn wedstrijd alle reglementaire rusturen had gebruikt.

De Rookie prijs werd uitgereikt aan de snelste deelnemer die voor het eerst aan de wedstrijd deelnam.

De Jan Luijendijk Trofee werd uitgereikt aan de zeiler die de meest aansprekende prestatie had geleverd.

We kijken terug op een gezellige avond, waar bijzonderheden over de verzeilde wedstrijd werden verteld, prijzen weren uitgereikt en de logboeken werden teruggegeven aan de zeilers.

Klik hier voor de totale uitslag of klik hier voor de details van de berekeningen.