Documenten

Logboeken

Al jaren zijn we gewend om jaarlijks logboeken te printen. Een aanzienlijke hoeveelheid logboeken wordt niet gebruikt omdat sommige deelnemers op het laatste moment afzien van deelname. Daarnaast bevat het logboek bladzijden die niet gebruikt worden omdat er gekozen moet worden voor één baan en de pagina’s van de andere 4 banen daardoor onbenut blijven. Als je dit milieuaspect beschouwt, wordt het nodig tijd voor verandering.

 

Daarom gaan wij per 2020 het logboek digitaal leveren aan de deelnemers. Dit zal even wennen worden, vandaar dat we even de aandachtspunten voor jullie op een rijtje hebben gezet.
1. Het elektronisch logboek zal uit twee delen bestaan: Een algemeen deel met informatie en een invulgedeelte. Die twee samen zijn gelijk aan het papieren logboek, als een elektronisch document in PDF formaat met invoervelden. Er is bewust voor gekozen om de PDF niet ‘slim’ te maken. De verantwoordelijkheid voor het goed invullen blijft zo bij de deelnemer liggen.
2. Wij mailen elke deelnemer zijn / haar digitaal logboek via het e-mail adres waaronder ingeschreven is.
3. Het PDF document werkt grafisch gezien het beste op een Windows of Android besturingssysteem.
4. Het invulgedeelte van elektronisch logboek wordt aanvullend onder ‘wedstrijddocumenten’ op de website ter beschikking gesteld, vanwaar deze kan worden gedownload.
5. Deelnemers kunnen beslissen of ze zelf het logboek willen printen en hebben daarbij 3 opties:
a. Je houdt het papieren logboek bij
b. Je houdt het digitale logboek bij
c. beiden
Je mag kiezen welke versie je bij de wedstrijdleiding inlevert, zolang die maar compleet ingevuld wordt ingeleverd.
4. Inleveren van het logboek kan op twee manieren
a. Je mailt het digitale logboek aan logboek@200myls.nl
b. Je geeft de geprinte versie af bij de wedstrijdleiding aan het eind van de 200Myls.

 

We roepen je hierbij op om vooral gebruik te gaan maken van het elektronisch logboek en je gebruikers ervaringen te delen zodat we kunnen blijven verbeteren en mee kunnen groeien met de ontwikkelingen naar de toekomst.

 

 

Banen 2020

Het is zover, we publiceren bij deze de voorlopige banen voor dit jaar’s evenement. Er is e.e.a. gewijzigd t.o.v. vorige jaren, om beter vrij te blijven van scheepsvaartroutes én vanwege verplaatsing van boeien, zoals de Sport B.

Bij deze de volgende download, om je optimaal voor te bereiden:

Banentabellen, met overzichten van de indicatieve koersen en afstanden van de rakken: Banen 2020 rev2

 

Baan 1: Rondje buitenom:

200 Myls 2020 Baan 1 rev2

 

Baan 2, Waddenbaan met de klok mee:200 Myls 2020 Baan 2

 

Baan 3, Waddenbaan tegen de klok in:

200 Myls 2020 Baan 3

 

Baan 4, kriskras over het IJsselmeer:

200 Myls 2020 Baan 4 rev2

 

Baan 5, tweemaal rondje IJsselmeer:

200 Myls 2020 Baan 5 rev2

 

Bijgewerkte handicaps en individuele rusttijden
Er is weer veel besproken en berekend. Bij de bijgewerkte (28 mei 2020) lijst van handicaps en rusttijden is hier te downloaden.

 

Handicaps en andere belangrijke veranderingen in 2020
Voor de 200 Myls ‘SOLO’ editie van 2020 hebben wij weer, zoals jullie van ons gewend zijn,
op basis van jullie feedback een aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste aanpassingen
zijn:
1) de LWL handicap formule is aangepast door naast lengte waterlijn ook rekening te
houden met de waterverplaatsing
2) de minimale rusttijd is niet langer 27 uur voor iedereen, maar is afhankelijk gemaakt
van de snelheid van het schip. Snellere schepen moeten langer rusten.
3) Het logboek wordt digitaal (pdf) maar kan op verzoek wel geprint worden.

 

Als je geïnteresseerd bent in meer details over bovenstaande onderwerpen, dan kun je hier een verdere toelichting downloaden.

 

Als je geïnteresseerd bent in de details van de individuele rusttijden, kun je daarover hier een document downloaden.

 

Als je meer details wilt weten over de achtergronden van het handicapsysteem van dit jaar, kun je hier een toelichting downloaden.

 

2020 Voorlopige handicap

Update 15 april 2020: Op deze lijst v2 kun je de voorlopige handicap voor de wedstrijd van 2020 vinden én je persoonlijke minimale rusttijd.

 

2020 Wedstrijdaankondiging

Bij deze de wedstrijdaankondiging voor de 25e editie van de 200 Myls ‘SOLO’ die gepand staat voor dit jaar. Diegenen die al vaker hebben meegevaren moeten vooral opletten dat we de handicapformule weer aangepast hebben op basis van ervaringen van afgelopen jaar en diepgaand onderzoek door jachtontwerpers.

Dit jaar is er ook voor het eerst een shifting gemaakt m.b.t. veiligheidsregels: De Offshore Special Regulations Categorie 3 van World Sailing zijn weer verder ontwikkeld en bevat nu enkele eisen die als een drempel zouden kunnen worden ervaren én welke wij niet als cruciaal voor het varen op IJsselmeer en Markermeer zouden achten. Daarom mogen jachten die alleen op zoet water blijven de regels van Categorie 4 hanteren. Zeilers die naar zout water gaan, moeten wel aan de nieuwe eisen van Categorie 3 met reddingsvlot voldoen. Download hier de aankondiging: 200_Myls_aankondiging_2020 v12

 

2019: Rusttijdenregistratie

Elke jaar stellen we een rekenhulp ter beschikking in Excel om je rusttijden te berekenen of te controleren. Het is best lastig om met uren, minuten en dagen te rekenen. Na een paar daagjes zeilen slaat moeheid toe en wordt het nog lastiger. Je zal dan ook niet de eerste zijn die gaat rekenen met uren die 100 minuten hebben o.i.d. Voel je daarom vrij om deze rekenhulp te downloaden en te gebruiken bij het plannen en invullen van jouw 200 Myls ‘SOLO’. De hulp is hier te downloaden: 2019 rusttijdenregistratie ver 1

 

2019: Wedstrijdbepalingen

Dit zijn de voorlopige wedstrijdbepalingen. Voor nieuwe deelnemers: Bestudeer ze goed, dat is écht nodig om de wedstrijd goed en veilig te varen.

 

Voor zeilers die de wedstrijd vaker gevaren hebben: Bestudeer ze vooral ook heel goed, omdat er weer het nodige veranderd is.

200_myls_wedstrijdbepalingen_2019 v02

 

2019: Banen Versie 1

Hierbij stellen we de baaninformatie in PDF, Excel en in GPX opmaak beschikbaar, inclusief aanvullende informatie die nuttig kan zijn bij je planning en strategie. Let op: We stellen al deze informatie alleen beschikbaar voor strategische doeleinde, niet voor navigatie. Het is eenieders eigen verantwoordelijkheid om de officiële navigatie-informatie te gebruiken en zichzelf te laten informeren over wijzigingen, o.a. via de Berichten aan Zeevarende (BaZ). Stichting 200 Myls ‘SOLO’ kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige navigatiefout die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die wij ter beschikking stellen. Hier kun je de banen in Excel en PDF downloaden:

Excel: 190927 Banen 2019 rev4 voorlopig voor publicatie

Banentabellen in PDF:

190927 200 Myls SOLO Baantabel baan 1 rev4

190927 200 Myls SOLO Baantabel baan 2 rev4

190927 200 Myls SOLO Baantabel baan 3 rev4

190903 200 Myls SOLO Baantabel baan 4

190903 200 Myls SOLO Baantabel baan 5

Banen in GPX:

190902 200 Myls SOLO 2019 Baan 1

190902 200 Myls SOLO 2019 Baan 2

190902 200 Myls SOLO 2019 Baan 3

190902 200 Myls SOLO 2019 Baan 4.

190902 200 Myls 2019 SOLO Baan 5

Bij deze de gereviseerde banenkaarten van dit jaar, ook gereviseerd per 2 september 2019. Als er boeien gewijzigd worden door de autoriteiten, zullen we wellicht de banen moeten aanpassen, maar dat kondigen we dan weer aan.

Baan 1

190902 200 Myls SOLO 2019 Kaart baan 1

 

Baan 2

190902 200 Myls SOLO 2019 Kaart baan 2

 

 

Baan 3

190902 200 Myls SOLO 2019 Kaart baan 3

 

 

Baan 4

190902 200 Myls SOLO 2019 Kaart baan 4

 

 

Baan 5

190902 200 Myls SOLO 2019 Kaart baan 5

 

2019: Lijst met Scheepslengtes

Als je je wilt inschrijven, moet je de Lengte Waterlijn opgeven van je boot. Daarmee wordt een handicap berekend, zonder dat je daar kosten voor hoeft te maken. De Lijst met Lengtes Waterlijn kun je hier downloaden.

 

2019: Wedstrijdaankondiging

Hier is eerste en meest recente versie (31 maart 2019) van de wedstrijdaankondiging te downloaden voor het evenement van 2019: 200_Myls_aankondiging_2019 v06