Title Image

Wedstrijddocumenten

2021 Voorlopige wedstrijdbepalingen

De voorlopige wedstrijdbepalingen kun je hier downloaden. Lees ze goed en voel je vrij om vragen en opmerkingen in te sturen via de contactpagina. 200_Myls_wedstrijdbepalingen_2021-V2.1.pdf

 

2021 SW waarden

Op de website van het Watersportverbond zijn de SW waarden te vinden in de vorm van een Excel bestand dat je kunt downloaden via deze link

 

2021: Wedstrijdaankondiging

Bij deze de wedstrijdaankondiging voor de 26e 200 Myls ‘SOLO’ die in 2021 verzeild gaat worden. Dit is de downloadlink 200 Myls aankondiging 2021 (V2)

Slechts ter informatie zijn hieronder documenten te zien die in 2020 gebruikt werden:

2020: Voorlopige uitslag per 2 oktober, versie 8

 

Bij deze de voorlopige uitslag van de 25e 200 Myls ‘SOLO’. Als je van je eigen gegevens denkt dat er iets niet klopt, of je hebt vragen, dan kun je daarover tot ‘s avonds op 3 oktober corresponderen met de organisatie via de contactpagina ‘Algemeen’.

Uitslag 2020- versie 8 – VOORLOPIG –

 

2020: Logboek

Bij deze het invulgedeelte van het logboek zoals die het laatst is uitgegeven (rev3): LOGBOEK 25e 200 Myls deel 2 banen 1-5 v3_optimize

 

2020: Rusttijden-berekeningshulp

Hier is de rusttijdenberekeningshulp voor dit jaar te downloaden. Let op, dit is slechts een hulpmiddel. Check de juiste waarden, we accepteren geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten in dit hulpje.

 

2020: Nieuwe Banen per 16 september 2020

Enkele bestuursleden hebben topwerk verricht door de banen te veranderen en die wijzigingen in het trackersysteem en in de logboeken aan te passen sinds we afgelopen maandag moesten vernemen dat er werkgebieden waren uitgelegd waar onze banen doorheen liepen.

Bij deze de nieuwe banenkaarten en baantabellen, daaronder ook de GPS files voor gebruik in elektronische systemen.

Baantabellen, met afstanden en indicatieve koersen: Banen 2020 rev4

Baan 1, versie 4.

200 Myls 2020 Baan 1 rev4

Baan 2, versie 4

200 Myls 2020 Baan 2 rev4

Baan 3 versie 4

200 Myls 2020 Baan 3 rev4

Baan 4, versie 4

200 Myls 2020 Baan 4 rev4

Baan 5, versie 4

200 Myls 2020 Baan 5 rev4

GPX-bestanden

Bij deze publiceren we ook de GPX bestanden van de banen. Let op:

Deze bestanden zijn niet bedoeld voor navigatie. Mocht je ze wel daarvoor willen gebruiken zul je de baan moeten nalopen en extra waypoints maken en anderen eventueel verschuiven;

De feitelijke boeien moeten gerond worden. Dus mocht er ergens een boei op een andere positie liggen dan in de bestanden staat, dan moet de boei gerond worden, niet de verkeerde positie

Stichting 200 Myls ‘SOLO’ publiceert deze bestanden ter informatie, zonder enige vorm van aansprakelijkheid m.b.t. veiligheid of optimaal zeilen van de wedstrijd, of elke andere vorm van aansprakelijkheid.

200 Myls 2020 baan 1 rev4

200 Myls 2020 baan 2 rev4

200 Myls 2020 baan 3 rev4

200 Myls 2020 baan 4 rev4

200 Myls 2020 baan 5 rev4

2020: Definitieve handicaps en individuele rusttijden

Dit is de lijst van definitieve handicaps en individuele rusttijden: handicaps en individuele rusttijden v1

2020: Coronareglement

Zoals staat beschreven in de Wedstrijdbepalingen, is er tijdens de 200 Myls ‘SOLO’ dit jaar een Coronareglement van kracht. Deze is hier te downloaden.

2020: Wedstrijdaankondiging en wedstrijdbepalingen bijgewerkt

Bij deze kun je de laatste wedstrijdaankondiging en wedstrijdbepalingen vinden:

200_Myls_aankondiging_2020 v15

200_myls_wedstrijdbepalingen_2020 v092 per 8 september (Op 27 augustus aangevuld met de mededeling dat je het elektronische logboek per e-mail toegestuurd krijgt, op 2 september is artikel 12. lid f. aangepast en op 7 september zijn er correcties gemaakt in de berekening van de handicapformuler.)

2020: Logboeken

Al jaren zijn we gewend om jaarlijks logboeken te printen. Een aanzienlijke hoeveelheid logboeken wordt niet gebruikt omdat sommige deelnemers op het laatste moment afzien van deelname. Daarnaast bevat het logboek bladzijden die niet gebruikt worden omdat er gekozen moet worden voor één baan en de pagina’s van de andere 4 banen daardoor onbenut blijven. Als je dit milieuaspect beschouwt, wordt het nodig tijd voor verandering.

Daarom gaan wij per 2020 het logboek digitaal leveren aan de deelnemers. Dit zal even wennen worden, vandaar dat we even de aandachtspunten voor jullie op een rijtje hebben gezet.
1. Het elektronisch logboek zal uit twee delen bestaan: Een algemeen deel met informatie en een invulgedeelte. Die twee samen zijn gelijk aan het papieren logboek, als een elektronisch document in PDF formaat met invoervelden. Er is bewust voor gekozen om de PDF niet ‘slim’ te maken. De verantwoordelijkheid voor het goed invullen blijft zo bij de deelnemer liggen.
2. Wij mailen elke deelnemer zijn / haar digitaal logboek via het e-mail adres waaronder ingeschreven is.
3. Het PDF document werkt grafisch gezien het beste op een Windows of Android besturingssysteem.
4. Het invulgedeelte van elektronisch logboek wordt aanvullend onder ‘wedstrijddocumenten’ op de website ter beschikking gesteld, vanwaar deze kan worden gedownload.
5. Deelnemers kunnen beslissen of ze zelf het logboek willen printen en hebben daarbij 3 opties:
a. Je houdt het papieren logboek bij
b. Je houdt het digitale logboek bij
c. beiden
Je mag kiezen welke versie je bij de wedstrijdleiding inlevert, zolang die maar compleet ingevuld wordt ingeleverd.
4. Inleveren van het logboek kan op twee manieren
a. Je mailt het digitale logboek aan logboek@200myls.nl
b. Je geeft de geprinte versie af bij de wedstrijdleiding aan het eind van de 200Myls.

We roepen je hierbij op om vooral gebruik te gaan maken van het elektronisch logboek en je gebruikers ervaringen te delen zodat we kunnen blijven verbeteren en mee kunnen groeien met de ontwikkelingen naar de toekomst.

2020: Handicaps en andere belangrijke veranderingen in 2020

Voor de 200 Myls ‘SOLO’ editie van 2020 hebben wij weer, zoals jullie van ons gewend zijn,
op basis van jullie feedback een aantal aanpassingen gedaan. De belangrijkste aanpassingen
zijn:
1) de LWL handicap formule is aangepast door naast lengte waterlijn ook rekening te
houden met de waterverplaatsing
2) de minimale rusttijd is niet langer 27 uur voor iedereen, maar is afhankelijk gemaakt
van de snelheid van het schip. Snellere schepen moeten langer rusten.
3) Het logboek wordt digitaal (pdf) maar kan op verzoek wel geprint worden.

Als je geïnteresseerd bent in meer details over bovenstaande onderwerpen, dan kun je hier een verdere toelichting downloaden.

Details van de individuele rusttijden, kun je hier  downloaden.

Als je meer details wilt weten over de achtergronden van het handicapsysteem van dit jaar, kun je hier een toelichting downloaden (bijgewerkt op 7 september 2020).

2020 Voorlopige handicap

Update 15 april 2020: Op deze lijst v2 kun je de voorlopige handicap voor de wedstrijd van 2020 vinden én je persoonlijke minimale rusttijd.

2020 Wedstrijdaankondiging

Bij deze de wedstrijdaankondiging voor de 25e editie van de 200 Myls ‘SOLO’ die gepand staat voor dit jaar. Diegenen die al vaker hebben meegevaren moeten vooral opletten dat we de handicapformule weer aangepast hebben op basis van ervaringen van afgelopen jaar en diepgaand onderzoek door jachtontwerpers.

Dit jaar is er ook voor het eerst een shifting gemaakt m.b.t. veiligheidsregels: De Offshore Special Regulations Categorie 3 van World Sailing zijn weer verder ontwikkeld en bevat nu enkele eisen die als een drempel zouden kunnen worden ervaren én welke wij niet als cruciaal voor het varen op IJsselmeer en Markermeer zouden achten. Daarom mogen jachten die alleen op zoet water blijven de regels van Categorie 4 hanteren. Zeilers die naar zout water gaan, moeten wel aan de nieuwe eisen van Categorie 3 met reddingsvlot voldoen. Download hier de aankondiging: 200_Myls_aankondiging_2020 v15