Title Image

Wedstrijddocumenten

2022 Wedstrijdbanen

De voorlopige banen zijn bekend. Ze zijn bijna identiek aan de banen van 2021. Alle informatie over de banen is te vinden via de ‘banenpagina’ van onze website.

 

2022 Wedstrijdaankondiging en Wedstrijdbepalingen

Update 15 september v4.1, vorige versie 26 augustus 2022, v04: Bij deze kun je de bijgewerkte wedstrijdbepalingen vinden voor ons evenement van 2022. Het is een flink document, maar als je het een paar keer doorneemt, zal het meeste wel begrijpelijk zijn. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Voor hen die al eerder meededen, is het belangrijk op te merken dat dit jaar de twee documenten ‘aankondiging’ en ‘wedstrijdbepalingen’ nu gecombineerd zijn in één document.

Een ander belangrijk verschil met voorgaande jaren, is dat het logboek alleen nog digitaal verstrekt en digitaal ingeleverd kan worden. Omdat niet iedereen aan boord over de middelen beschikt om het elektronisch bij te houden en aan boord digitaal in te kunnen leveren, is de termijn om het logboek in te leveren langer gemaakt: Je kunt het dus inleveren vanaf thuis, nadat je de ergste vermoeidheid hebt verwerkt. En de rusttijdentabel die ingevuld moet worden, wordt nu automatisch gegenereerd en moet alleen nog gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden.

Verder zijn we iets explicieter met bepaalde technische vereisten die in de regels van World Sailing wél, maar voor ons evenement niet vereist worden.

Om je te kunnen inlezen en voor te bereiden op dit evenement, kun je hieronder nog enkele documenten vinden van 2021.

 

2021 Logboek

Hier kun je het logboek downloaden welke tijdens de wedstrijd in 2021 gebruikt werd. In 2021 kon je er voor kiezen deze te printen als klad aan boord, of om als hardcopy in te vullen en na de wedstrijd in te leveren. M.i.v. 2022 kun je het document in de PDF invult en digitaal inlevert. Het deel van het logboek met informatie over andere deelnemers kregen deelnemers later toegestuurd voor eigen gebruik.

 

2021 Wedstrijdbanen

De wedstrijdbanen zijn dit jaar in een andere presentatie dan voorgaande jaren te vinden onder ‘Wedstrijdinformatie/Banen’

 

2021 Individuele Rusttijden en handicaps

In dit overzicht staan de individuele rusttijden en definitieve handicaps per deelnemend jacht: 200 Myls SOLO 2021 Beknopte Deelnemerslijst v1

 

2021 Wedstrijdbepalingen

De definitieve wedstrijdbepalingen kun je hier downloaden. Lees ze goed en voel je vrij om vragen en opmerkingen in te sturen via de contactpagina.

 

2021 SW waarden

Op de website van het Watersportverbond zijn de SW waarden te vinden in de vorm van een Excel bestand dat je kunt downloaden via deze link

 

2021: Wedstrijdaankondiging

Bij deze de wedstrijdaankondiging voor de 26e 200 Myls ‘SOLO’ die in 2021 verzeild gaat worden. Dit is de downloadlink 200 Myls aankondiging 2021 (V2)