Title Image

Zondag einde van de wedstrijd. En nu?

Zondag einde van de wedstrijd. En nu?

Afgelopen zondag sloot de finish om 12:00 uur. Wat gaat er nu gebeuren?

 

De week na de finish gaat het bestuur de trackerinformatie nakijken en waar nodig corrigeren met gegevens uit de logboeken. In geval van twijfel vragen we e.e.a. nog na bij de deelnemers.

 

Als alles lukt, willen we eind deze week, dus 2 oktober, de voorlopige uitslag publiceren. Bestudeer die goed en als er fouten inzitten, moet je je commentaar uiterlijk zaterdagavond 3 oktober bij ons hebben ingediend.

 

Zondag 4 oktober vergadert het bestuur over de uitslagen, toekennen van strafplaatsen en wordt vastgesteld hoe de definitieve uitslag eruit gaat zien.

 

Woensdag 7 oktober is de prijsuitreiking. Hoe die eruit gaat zien i.v.m. de negatief ontwikkelende Coronaproblematiek, gaan we deze dagen bespreken. Dat hoort u nog van ons.