Title Image

Wijziging in het bestuur

Wijziging in het bestuur

Jeroen Paardekooper is al  tien jaar lang bestuurslid bij Stichting 200 Myls ‘SOLO’. In die tien jaar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van ons jaarlijkse evenement. Jarenlang verzorgde hij, samen met interne en externe adviseurs, de wedstrijdaankondiging en de wedstrijdbepalingen.

Jeroen adviseerde het bestuur over ontwikkelingen in veiligheidseisen vanuit de ISAF, nu Worldsailing, en adviseerde hij het bestuur over de eisen en ontheffingen die we zouden moeten toepassen bij ons evenement. Vervolgens zorgde hij voor een checklist en een team van inspecteurs om schepen te controleren. Jeroen verzorgde jarenlang de keurig gebonden logboeken en in 2020 ook de eerste versie van het digitale logboek. Naast die directe verantwoordelijkheden heeft Jeroen altijd een belangrijke bijdrage geleverd in bestuursvergaderingen en evaluaties. Wij willen Jeroen enorm bedanken voor zijn inzet gedurende al die jaren.

In een zoektocht naar een opvolger voor Jeroen hebben wij Otte Le Grand bereid gevonden zich in te gaan zetten binnen het bestuur. Otto was al enkele jaren deelnemer aan de 200 Myls ‘SOLO’ met zijn fraaie snelle Zeilblij, een J-111, en hij organiseert samen met Berry Dijkhuizen diverse uitvoeringen van 30 mijls en 75 mijls wedstrijden. Naast dat we erg blij zijn met de frisse energie die Otto als nieuw bestuurslid in zal brengen, is het een prettige bijkomstigheid dat de organisaties van de 30 & 75 mijls en van de 200 Myls ‘SOLO’ hun ontwikkelingen nog beter met elkaar kunnen afstemmen.

We wensen Otto veel succes en plezier in de bestuursfunctie bij de 200 Myls ‘SOLO’.