Title Image

Einde van het evenement

Einde van het evenement

Vandaag 12:00 sloot de finish. Vlak daarvoor kwamen de laatste zeilers nog binnen. Dankzij de goede voorbereidingen en het karakter van de deelnemers zijn er dit jaar maar weinig uitvallers geweest. Er kunnen desondanks goede redenen zijn om de wedstrijd te staken, daarover geen twijfel en veel respect voor diegenen die die beslissing moesten nemen.

 

De deelnemers konden dit jaar voor het eerst digitaal hun logboek inleveren. Als ze dat op de juiste wijze gedaan hadden, kregen ze een volledig logboek retour met alle statistieken over hun zeiltijd, rusttijd, gemiddelde snelheid etc. Dat complete logboek werd door ons eigen nieuwe ‘botje’ gegenereerd. Als het indienen niet vlekkeloos verliep, of er foutjes in het logboek zaten, kregen de deelnemers nog de gelegenheid correcties te maken. Aangezien dit de eerste keer was dat dit zo liep moesten ons ‘botje’ en de deelnemers nog wat aan elkaar wennen, maar erg veel logboeken zijn inmiddels vlekkeloos verwerkt.

 

We kijken terug op een uitdagend en gevarieerd evenement, met door OMC gesponsorde Barista en een door de stichting betaalde super BBQ vooraf bij restaurant NeXt. Tijdens het evenement is er in de vele rustmomenten uitgebreid gelegenheid geweest voor deelnemers om hun avonturen en tactieken met elkaar te delen.

 

Deze week worden de uitslagen nageplozen en besproken door het bestuur. Over twee weken is de prijsuitreiking. Details staan in de wedstrijdbepalingen. Allen, bedankt voor jullie gezellig en sportieve bijdragen aan het evenement!