Title Image

Jan Luijendijkprijs

Jan Luijendijkprijs

logo knrm

Elk jaar is er wel een deelnemer die pech heeft, groot of klein. Vaak worden problemen zelf opgelost of met hulp van anderen. Soms is er serieuzere hulp nodig en wordt o.a. de KNRM te hulp geroepen. Omdat de KNRM elk jaar paraat staat en ook dit jaar weer een zeiler heeft geholpen toen dat nodig was, heeft het bestuur besloten dit jaar de Jan Luijendijk prijs, samen met een donatie, uit te reiken aan de KNRM. De KNRM was bij de prijsuitreiking vertegenwoordigd door drie man van station Lelystad. Zij uitten zich erg blij met de donatie en riepen aanwezigen op ook te overwegen vrijwilliger te worden.

De inzet en de toekenning van deze prijs kan de vraag oproepen of solozeilen en in het bijzonder of deelnemen aan de 200 Myls ‘SOLO’ nou wel zo veilig is. Welnu, om deel te kunnen nemen aan de 200 Myls ‘SOLO’ moet je boot geschikt zijn of geschikt gemaakt worden om te kunnen voldoen aan de strikte  veiligheidseisen zoals die door de organisatie ‘World Sailing’ onderhouden worden. Als een zeiler besloten heeft deel te nemen en voldoet aan de gestelde eisen, onderscheidt hij/zij zich al positief van de gemiddelde recreatieve zeiler. Voordat ingeschreven wordt aan de 200 Myls ‘SOLO’, heeft een deelnemer al veel ervaring opgedaan. Daarmee is geleerd hoe problemen te voorkomen en hoe zich te redden als er zich wel iets voordoet. De realisatie dat er een moment komt dat besloten moet worden dat er hulp van buiten ingeroepen moet worden vloeit ook voort uit die ervaring.

Dit jaar was het evenement ingekort tot 100 zeemijl. Met 92 deelnemers die de finishlijn gehaald hebben, zijn er tenminste 9200 zeemijl gezeild. Dat zijn geen zeemijlen in lange rakken, over een ocean zonder obstakels. Nee,  gemiddeld elke 8 zeemijl wordt een start, boei of finish gepasseerd. En daar bovenop worden rusthavens aangedaan, sluizen gepasseerd en wordt er gejongleerd met een anker. En dan moet andere scheepvaart nog in de gaten gehouden en vermeden worden. Dat zijn dus in elk geval tenminste ruim 1200 speciale verrichtingen geweest dit jaar. Dat er dit jaar één inzet van de KNRM is geweest is dus helemaal zo gek nog niet. Per saldo mag dus wel gesteld worden dat dit een veilig evenement is waar serieuze zeilers aan deelnemen.

We zijn de KNRM zeer dankbaar dat zij alle jaren dag en nacht paraat staan om te hulp te schieten als dat nodig is!