Title Image

maximaal 36 uur rust

maximaal 36 uur rust

In afwijking op de Wedstrijdbepaligen is op het palaver meegedeeld dat de maximaal aaneengesloten rusttijd 36 uur mag bedragen i.p.v. 24.