Title Image

Solistische zieleroerselen van ILOU

Solistische zieleroerselen van ILOU

De 21 ste editie van de 200 MYLS zit er weer op als ik dit schrijf. Normaliter een trouwe schrijver tijdens de reis. Deze keer niet want de laptop heeft de afgelopen maanden en jaren al teveel centraal gestaan.

De reden om dinsdagochtend voor vertrek vanuit Enkhuizen ‘schoon schip’ te maken v.w.b. werkzaamheden.

Op de steiger hoorde ik dat er meerderen zijn die vanwege werkdruk niet echt aan een goede voorbereiding hebben kunnen werken en dat er meer zaken zijn tussen hemel en water die een mens bezig houden waardoor lichaam en/of geest er niet klaar voor zijn.

Het was alweer een mooie editie qua weer en wind. Een wind die lange tijd vanuit de ONO-hoek zou gaan waaien. Ik vertrek toch vroeg voor een lange dag om de stroom naar de eilanden te benutten. Als vierde kwam Ilou op Volendam aan. Vlak voor de boei nam ik het impulsieve besluit om een keer niet baan 2 te varen, alweer een breuk met het verleden?! De gevolgen voor het aantal extra te varen rakken op het IJsselmeer werden me pas later op het Noordzeekanaal duidelijk, dat zijn er fors meer; no regrets!

Op het Noordzeekanaal na het drukke IJ dan eindelijk de planning met stroom en optimale aankomsttijd t.h.v. Den Helder bekijken. Omdat ik direct door wil naar Kornwerd denk ik dat ik om 1530 te laat bij de Baloeran ben. Achteraf een misser want het bleek ’s avonds na nogmaals doorrekenen de optimale tijd voor wind en stroom naar Oudeschild. Door die gemiste kans – ’s nachts heel weinig wind tegen de voorspelling in – ontmoette ik wel een andere solozeiler in IJmuiden die dit avontuur ook wel ziet zitten voor volgend jaar; mooie ontmoetingen zijn ook wat waard.

Inmiddels weet ik van Joost dat er slechts drie mensen voor baan 1 hadden gekozen, dit blijkt later een misvatting zodat ik helaas als enige overblijf. Met 200 wedstrijdmijlen in iets minder dan 33 uur varen een aardig gemiddelde overigens dus baan 1 was geen slechte keus. Kruisen op het Wad is met stroom mee één dag na springtij geen straf.

Omdat de wind inmiddels wel wat krachtverlies vertoont in zowel de verwachtingen als de praktijk, besluit ik zoveel mogelijk door te varen. Bijkomend voordeel is dat ik telkens langs de thuishaven kom met KG als spin in het rakkenweb.

Op het laatste IJsselmeerrak helaas een negatieve ervaring met mijn navigatieprogramma (iNavX) op de iPad dat ik heel gebruiksvriendelijk en duidelijk vind. Ik schampte tweemaal kort achter elkaar (golven) de bodem op 2,8 Mijl Noordoost van Trintelhaven. Kaardtiepte op mijn Navionics kaart in iNavX was minimaal 2,7 meter bij een diepgang van 2,1 mtr.

Hoe ver ik ook inzoomde, geen decimeter minder! Geen gevalletje Vestas zo bleek…oef!

Wat is er dan wel mis? Door deze ervaring te delen hoop ik herhaling bij anderen te voorkomen.Vanuit mijn werk vertrouw ik inmiddels volledig op digitaal kaartgebruik.Dan moeten de onderliggende kaarten natuurlijk goed zijn en daar ben ik gisteren helaas wijzer in geworden. De (recente) kaarten van Navionics zijn helaas niet correct v.w.b. weergave van de dieptes. In ieder geval niet aan beide zijden van de dijk Enkhuizen Lelystad. Of dit voor andere delen van het land ook zo is?

Feit is dat kaarten van dit merk geen kopie zijn van de 1800-serie, dat was voor mij onbekend. De ondiepte (2,0 mtr) staat nl. sinds jaren met een klein blauw cirkeltje wel in de papieren 1810.4 blijkt later. De ondiepte die ik raakte lag overigens slechts 150 meter rechts van het wedstrijdrak (EZ3 – KG) en het zuidelijkste puntje wellicht nog dichterbij, wellicht ook een idee voor de toekomst om dat anders te doen.

Waarom staat deze ondiepte niet in de digitale kaart van Navionics? De kaarten van Navionics die je kan downloaden op smartphone, tablet en maritieme plotter bij Navionics zelf,  hebben allemaal deze kwalijke eigenschap.

Voor deze apparaten geldt echter dat er een zogenaamde ‘community layer’ is en aan/uitgezet kan worden zoals bij een smartphone. Bij voldoende inzoomen zie je dan aanvullende tekstuele informatie die gebruikers kunnen plaatsen. Achteraf blijkt bij raadpleging van mijn smartphone dat er onlangs minimaal vier voorgangers zijn geweest die daar de bodem raakten, één persoon geeft zelfs een diepte aan van 1,5 mtr.

Waarom zag ik bij inzoomen in iNavX die aanvullende tekst niet? Dit komt  doordat de kaarten die je direct van Navionics koopt voor plotter en mobiele apparaten, anders zijn dan de Navionics kaarten die je in iNavX  gebruikt. Je koopt ze via een ander bedrijf en ze worden speciaal bewerkt voor gebruik voor iNavX en helaas: de community layer als vangnet ontbreekt hierin.

Conclusie

  1. Navionics-kaarten zijn onnauwkeurig v.w.b. ondieptes en zijn geen kopie van de 1800-serie.
  2. Ondanks aanvullingen en opmerkingen van gebruikers worden ze niet bijgewerkt.
  3. Voor iNavx geldt aanvullend dat je het reddende vangnet van de community layer niet hebt.

Ik ga uiteraard Navionics en iNavx aanschrijven om opheldering te verkrijgen met als doel goede kaarten te verkrijgen want iNavX is een zeer fijne app.

De vermeende vrijwaring  bij het openen van de app dat “All charts and maps are for reference purpose only” is nietszeggend daar ik de kaarten o.a. juist gebruik als (diepte)referentie.

Willem  van de SPIRIT wist me inmiddels te melden dat de digitale kaarten van NV Verlag wel het cirkeltje van ondiepte netjes vermelden, hoe andere kaartmerken het doen,  weet ik niet.

Vooralsnog lijk ik gelukkig geen schade te hebben en heb ik geluk gehad, dat ik niet de 1,5 mtr plek raakte met een diepgang van 2,1 mtr.

 

Ondanks dit persoonlijke incident weer een zeer geslaagde editie van de 200 MYLS met wederom veel lof voor de organisatoren die veel tijd en zorg hebben gestoken om dit alles mogelijk te maken; heel veel dank!

Tot volgend jaar!

Groeten ILOU.

Harry van der Weij