Title Image

Berichten van: Martin Selles

Gereviseerde baaninformatie

Let op: Banen zijn niet veranderd! We hebben alleen door oplettendheid van een deelnemer een fout gecorrigeerd in de presentatie: Er waren hulpwaypoints gedefinieerd om niet over land te gaan, of buiten het vaarwater. Daardoor klopte de koers naar het volgende routepunt soms niet. We hebben een nieuwe Excel en nieuwe baantabellen klaargezet van de banen 1 t/m 3. Zie https://www.200myls.nl/wedstrijddocumenten/

Banen in Excel, PDF en GPX

Op de documentenpagina hebben we de voorlopig bijgewerkte banen gepubliceerd in Excel, PDF en in GPX, alleen ter informatie voor de wedstrijd en voor strategische doeleinden (niet voor navigatie!) inclusief wat extra informatie voor de rekenaars onder ons. Raadpleeg de Documentenpagina voor de informatie en de disclaimer.

Handicapformule

De 200 Myls ‘SOLO’ is een zeilrace volgens de filosofie van Corinthean Sailing met ongeveer de volgende beschrijving: Meedoen is belangrijker dan winnen, sportiviteit en eerlijkheid staan voorop, de tocht omvat niet alleen de wedstrijd, maar ook de voorpret, de voorbereidingen, de sociale aspecten, weer en wind, zon en maan etc. zijn allemaal belangrijke aspecten van het evenement.

Maar voor diegenen voor wie het wedstrijdelement toch erg belangrijk is: Er is veel energie en tijd gestoken in het lanceren van een nieuwe, eenvoudige handicapformule voor de 200 Myls ‘SOLO’. We hebben daartoe de formule overgenomen die ook gehanteerd wordt voor de 30 mijls Markermeer en de 75 mijls IJsselmeer, die daar aardig leek te werken.

We hebben de uitslagen van de 200 Myls ‘SOLO’ de afgelopen jaren met de nieuwe formule doorgerekend. In de top 20 zijn er enige verschuivingen, maar die zijn niet heel bijzonder. Mede op basis van die analyse hadden we de beslissing genomen de nieuwe eenvoudige formule te hanteren.

Echter, nu alle inschrijvingen praktisch rond zijn, vallen diverse excessen op. De formule is helaas iets te eenvoudig om heel zware en heel lichte boten tegen elkaar te laten zeilen en de uitslag te berekenen met de eenvoudige formule.

We hebben daarom de eenvoudige formule inmiddels doorontwikkeld, waardoor er  minder excessen zijn en waarmee de bandbreedte van afwijkingen veel kleiner is geworden. Er ontstaat een betere handicap waarmee zwaardere jachten en lichtere jachten beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

We hebben beraadslaagd of we de nieuwe formule al in 2019 kunnen toepassen. We hebben gemeend te moeten besluiten dat dit niet kan, omdat deelnemers zich op basis van de wedstrijdaankondiging hebben ingeschreven en nu de handicaps substantieel aangepast zouden worden. Dat betekent dat in 2019 blijft alles zoals het nu berekend is, maar in 2020 zal de nieuwe formule gehanteerd gaan worden. Maar dan weten jullie tenminste dat we niet doof en blind zijn voor de constructieve opmerkingen die ontvangen zijn over het onderwerp en dat we daarmee serieus aan de gang zijn gegaan om het evenement voor een zo groot mogelijke groep zeilers toch leuk te houden.

Voorlopige banen en wedstrijdbepalingen

Op de documentenpagina zijn de voorlopige banen en de voorlopige wedstrijdbepalingen te vinden. De banen zijn aangepast n.a.v. de evaluatie en n.a.v. overleg met de autoriteiten: De laatste rakken op het Markermeer zijn nu langer, zodat de afhankelijkheid van de bediening van de sluizen op de laatste dag minder is. Het voegt ook stratgische mogelijkheden toe.

De autoriteiten wilden dat we de merktekens van de Vaarweg van Amsterdam naar Lemmer zoveel mogelijk zouden vermijden, iets dat ook beter is voor onze eigen veiligheid.

Enthousiast

De inschrijving verliep bijzonder enthousiast dit jaar, weer veel sneller dan voorgaande jaren. De eerste dag noteerden we 117 inschrijvingen en na vijf dagen hadden we het maximale aantal van 140 bereikt. Nog interesse? Schroom je niet om gewoon in te schrijven. Tijdens het voorjaar en de zomer veranderen plannen en mogelijkheden weleens van inschrijvers en zullen er plekken vrijkomen voor zeilers die op de wachtlijst staan. Tot op heden hebben we nog nooit iemand hoeven teleurstellen die zich voor de uiterlijke inschrijfdata hadden aangemeld. Aanhouden en volhouden begint dus voor sommigen al bij het inschrijven.

Inschrijving geopend!

Vanaf 1 maart 00:01 kun je je inschrijven. Lees vooral eerst zorgvuldig de wedstrijdaankondiging, om zeker te stellen dat je op de genoemde data kunt varen en dat je aan de eisen van deelname voldoet. Vervolgens kun je op www.mijnzeilwedstrijden.nl een account maken en gebruiken om je inschrijving te voltooien. Dat werkt vooral goed gewoon op een computer, wat minder handig op een smartphone.

Nieuwe handicapformule

M.i.v. 2019 gaan we op een andere wijze jachten handicaps geven.

Bij je inschrijving moet je een Lengte Waterlijn opgeven. Bij deze de lijst met lijst met scheepslengtes. Staat je boot niet in die lijst, vul dan s.v.p. de juiste lengte in en vul in uit welke documentatie je die hebt afgeleid (meetbrief, folder, bouwspecificatie o.i.d.)