Title Image

200 MYLS 'SOLO'

Trackerpagina werkt niet

De pagina waarop je alle deelnemers kunt volgen (https://200myls.nl/tracker/) werkt helaas niet. Uiteraard wordt er hard gewerkt om het technische probleem te verhelpen. We houden je op de hoogte.

Harde Wind, tweede mededeling tijdens palaver

Door de harde wind die verwacht wordt, is het verstandiger als zeilers een haven opzoeken en daar blijven totdat de wind weer op normale sterkte is. Dat betekent dat zeilers wellicht 24 uur of langer niet kunnen varen. Om te voorkomen dat zeilers tegen beter weten in wellicht voelen dat ze moeten gaan varen om in het klassement een kans te maken, is gister al de maatregel genomen dat de regel geschrapt wordt voor dit jaar, die zegt dat maximaal 24 uur aaneengesloten gerust kan worden.

 

Als zeilers 24 uur lang of langer stil liggen om niet in extreem weer te hoeven varen, is het daarna bijna niet mogelijk om de tocht te volbrengen, de regels omtrent rust respecterende. In aanvulling op bovenstaande heeft de organisatie daarom als volgt besloten:

  • Alle zeilers varen baan 5
  • Baan 5 zal worden ingekort: De hele baan 5 gaat twee maal rond het IJsselmeer. Dit jaar zullen alle zeilers alleen één rondje varen. Dus na de tweede passage van de KG, na 116 baanmijlen, moet de wedstrijd verlaten worden om aan de andere kant van de sluis bij de KG29-BR2 te herstarten. Deze sluispassage mag uiteraard gewoon een rusttijd van 7 uur worden, maar dat hoeft niet.
  • Er hoeft geen ankerperiode genomen te worden, maar ankeren mág wel.
  • Aan verder regels omtrent rusttijden wordt niets veranderd, behalve de 24-uur regel zoals boven omschreven en het mogen weglaten van de ankerperiode

We wensen iedereen een leuke en veilige tocht toe.

Harde wind!

Dit jaar lijkt harde wind een belangrijke rol te gaan spelen. Normaal gesproken hebben we in de wedstrijdbepalingen de regel (zie art. 12) dat een deelnemer niet langer dan 24 uur rust mag nemen, maar we hebben vandaag besloten die regel dit jaar niet toe te passen. Dus, als je vanwege de harde wind, of de waarschuwing van harde wind, het verstandiger vindt om een haven op te zoeken, of in de haven te blijven, doe dat dan vooral. En als de wind lang aanhoudt en je rustperiode langer dat 24 uur gaat duren, denk dan vooral aan je eigen veiligheid en blijf lekker liggen! We willen een leuk evenement hebben, maar waar iedereen veilig weer thuis komt en niet uit vrees voor een DSQ zich (en andere zeilers of hulptroepen) in de problemen zal brengen.

 

Bericht aan scheepvaart

Het bericht aan de scheepvaart, met daarin de details van gewijzigde boeien en werkgebieden is te vinden via deze link, of te vinden op de documentenpagina. Zorg ervoor dat je deze wijzigingen in je kaarten zelf aanbrengt of op een andere manier krijgt.

 

Onze excuses voor deze late wijzigingen, die hebben ons ook overvallen. Helaas heeft Rijkswaterstaat ons niet geinformeerd dat deze wijzigingen eraan kwamen, anders hadden we daar uiteraard van tevoren rekening mee kunnen houden.

STOP DE PERSEN – BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Een attente deelnemer heeft ons erop gewezen dat er weer allerlei boeien verlegd worden en dat er nieuwe werkgebieden worden uitgelegd. Dat heeft serieuze consequenties voor de banen 1, 4 en 5. Wij gaan nu proberen nieuwe banen 1 en 4 te maken, maar hou er rekening mee dat baan 5 mogelijk komt te vervallen. Zodra we meer weten, informeren we jullie.

‘Hulp’ documenten

Voor de zeilers die graag gebruik maken van een tablet, Mac of PC bij deze enkele documenten die mogelijk van pas kunnen komen:

170824 Baan_tabellen_2017 24-08-2017 in Excel, om eventueel te printen, of electronisch in te vullen als klad.

2017 rusttijdenregistratie ver 1 om onderweg je rusttijden en ankertijden te berekenen of te controleren. Reuze handig als de moeheid toeslaat! Hij is standaard ingevuld met enkele testgegevens, zodat je kunt zien hoe de worksheet gebruikt kan worden.

SW factoren

Via de deelnemerslijst via onze website zijn de nu vastgestelde SW’s te zien.

 

De SW’s zijn zoals door u opgegeven, zoals door Sailsupport afgegeven, zoals voorgaande jaren reeds toegepast of zoals door onze SW experts bewerkt. Zoals u wellicht bekend bekend hanteren we een basis SW, niet gecorrigeerd voor schroeven, zeilen, kielen, rolfokken, laminaat o.i.d., nadat we uitbereidere systemen geprobeerd hadden. De ervaring leerde ons dat uitgebreidere systemen in dit soort evenement tot nog veel meer discussies, onenigheid en soms, helaas, tot valsspelen leidt. De 200 Myls ‘SOLO’ wil zich afzijdig houden van een theater waar de handicap bron van ellende, dicussie en protesten wordt.

 

Echter, onze organisatie kan simpelweg een fout gemaakt hebben, of iets niet goed hebben begrepen. Mocht u van mening zijn dat uw SW echt verkeerd staat, neem dan s.v.p. via het contactformulier contact met ons op. Dat nemen we serieus in behandeling tot uiterlijk 1 oktober 2017. Daarna staan de SW’s definitief vast en wensen we daar niet meer over te discussiëren of te corresponderen. Over SW’s beginnen na 1 oktober, rondom het palaver, de start en tijdens of na de wedstrijd wordt volgens een inmiddels bekende traditie, niet geaccepteerd en afgewimpeld. We houden het graag sportief met deze duidelijke richtlijnen.